Port Balis
Sant Andreu de Llavaneres
T. 93 792 69 60
restaurant@canjaume.cat